Kalendarz na grudzień 2017

GRUDZIEŃ
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy:
Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

1 XII PIĄTEK Dzień powszedni, I piątek miesiąca
Czyt.: Dn 7,2-14; Łk 21,29-33

Należy odprawić Mszę wot. o NSPJ. Po modl. po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do NSPJ oraz akt wynagrodzenia.

2 XII SOBOTA Dzień powszedni, I sobota miesiąca
Czyt.: Dn 7,15-27; Łk 21,34-36

Msza w. o Niepok. Sercu NMP. Po modl. po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania Loretańska oraz akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.

 Dziś 2 XII przypada 14 rocznica śmierci ks. Prałata Henryka Bąbińskiego.

Ks. Prałat Henryk Bąbiński
1917 – 2003

Wyświęcony na kapłana w 1945 r.

W parafii Św. Jakuba Ap. w Częstochowie:
1954-1957 – wikariusz
1979-1993 – proboszcz
1993-2003 – emeryt
Od 1952 duszpasterz głuchoniemych

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, Prezbiter Henryk, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystu sa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. A światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

ADWENT

Jutro:  Rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
Pierwszą Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości, podejmując problematykę trzeźwościową.
Przez cały Adwent będziemy celebrować Mszę św. Roratnią.

3 XII I NIEDZIELA ADWENTU – Niedziela Trzeźwości
Czyt.: Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

4 XII PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz.,
Według tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją jako chrześcijankę w wieży i wydał na śmierć w czasie prześladowania za rządów cesarza Maksymina Dazy w 306 r. Jest patronką górników oraz wszystkich narażonych na gwałtowną śmierć, a także patronką ludwisarzy.

5 XII WTOREK Dzień powszedni
Czyt.: Iz 11,1-10; Łk 10,21-24

6 XII ŚRODA Dzień powszedni
wspom. dow. św. Mikołaja, bpa
Czyt.: Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37
Św. Mikołaj j
est jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Pewne jest tylko, że w początkach IV wieku był biskupem Miry w Azji Mniejszej i że brał udział w I soborze powszechnym w Nicei jako przeciwnik arianizmu. W roku 1087, gdy Mirę opanowali mahometanie, kupcy włoscy wykradli jego relikwie i przewieźli je do Bari w południowych Włoszech.
Przepiękne legendy otaczają jego postać. W niektórych tkwi źdźbło prawdy. Zdaje się z nich wynikać, że był wzorem dobroci i troski o bliźnich, pełen miłosierdzia i przemyślanej dobroci. Jest również uważany za patrona dzieci, żeglarzy i jeńców; czczony szczególnie na Wschodzie, gdzie zwą go „cudotwórcą”. Około roku 340 cesarz Justynian zbudował w Konstantynopolu kościół ku jego czci; pod jego wezwaniem wzniesiono mnóstwo świątyń, również w Polsce.

7 XII CZWARTEK Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK, I Czwartek miesiąca
Czyt.: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27

Św. Ambroży urodził się około roku 340. Jego ojciec był prefektem Galii. Wcześnie osierocony przez ojca, powrócił ze swoją matką do Rzymu, gdzie odebrał staranne wykształcenie, nauczył się greki i został zdolnym prawnikiem. Następnie wraz z bratem przeniósł się do Mediolanu. Mając trzydzieści pięć lat został namiestnikiem Ligurii i Emilii z rezydencją w Mediolanie. Po śmierci tamtejszego biskupa Auksencjusza, arianina, jednogłośnie przez oba stronnictwa, katolickie i ariańskie, został obwołany biskupem, choć był dopiero katechumenem. Przyjął więc chrzest i święcenia i objął rządy tej diecezji, rozdawszy wpierw ubogim swój majątek.
Z niezmordowaną energią, słowem i pismem zwalczał panoszący się arianizm. W roku 381 zorganizował sobór w Mediolanie przeciwko herezji Apolinarego, brał udział w soborach w Akwilei i w Rzymie. Spowodował usunięcie z gmachu senatu rzymskiego posągu bogini Wiktorii, świadectwa dawnej pogańskiej religii w Rzymie. Cesarzowi Teodozjuszowi Wielkiemu wzbronić miał wstępu do kościoła i nałożył nań surową publiczną pokutę za okrucieństwa popełnione na Tesalonice podczas uśmierzania rozruchów w roku 390.
Był wybitnym kaznodzieją i pisarzem, jednym z największych biskupów Kościoła katolickiego. Nawrócił wielu pogan i heretyków, wprowadził do Kościoła św. Augustyna. Był doradcą trzech cesarzy, nieugięcie walczył o prawowierność i niezależność Kościoła, był to jednocześnie asceta, żarliwy duszpasterz i opiekun ubogich. Bogatą spuściznę literacką stanowią przede wszystkim kazania, komentarz do Ewangelii św. Łukasza, pisma dogmatyczne, mowy i 91 listów. Pracowity żywot zakończył traktatem o dobrej śmierci. Umarł w Wielki Piątek, 4 kwietnia 397 roku. Dzień 7 grudnia, kiedy Kościół obchodzi jego pamięć, jest rocznicą jego konsekracji biskupiej.

8 XII PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Czyt.: Rdz 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
Msze święte: 7.oo; 9.oo; 17.oo (w kaplicy na plebanii) i 18.3o.

Bóg zachował Najświętszą Pannę od samego początku od zmazy grzechu pierworodnego. Uczynił tak ze względu na godność Matki Zbawiciela, boskość Jego Osoby i przyszłe zasługi. Od chwili, w której z małżeństwa Anny i Joachima zaczęło się życie Maryi, została Ona napełniona przez Boga łaską uświęcającą i otrzymała pełnię świętości ze wszystkimi cnotami i darami Ducha Świętego. W Kościele Wschodnim uroczyste obchody tego dnia datują się od VIII wieku.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku. Dogmat ten jest zgodny z tekstami Pisma świętego: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej” (Rdz 3,15); „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28), a także wynika z tradycji oraz pism ojców Kościoła. Kult Maryi Niepokalanie Poczętej istniał wśród wyznawców wiary chrześcijańskiej na długo przedtem, zanim papież ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu.

9 XII SOBOTA Dzień powszedni
wspom. dow. św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
Czyt.: Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.5.6-8

Jutro: Zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
10 XII 2 NIEDZIELA ADWENTU
Czyt.: Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8

11 XII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
wspom. dow. św. Damazego I, pap.
Czyt.: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26

12 XII WTOREK Dzień powszedni
wspom. dow. NMP z Guadalupe Msza wspólna o NMP,
Czyt.: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

13 XII ŚRODA Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.
Dzień Modlitw za ofiary stanu wojennego (1981-1983)
Czyt.: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

Św. Łucja poniosła śmierć męczeńską w Syrakuzach na Sycylii około roku 304. Wszystkie inne wiadomości o jej dziejach są raczej legendarne. Opisał je biskup angielski św. Aldhelm pod koniec VII wieku, opierając się na nieautentycznych aktach jej męczeństwa. Wedle tych akt miał odrzucony przez nią wielbiciel oskarżyć ją o wyznawanie chrześcijaństwa. Wtrącona do domu rozpusty, cudem uniknęła zhańbienia. Zginęła przebita mieczem podczas okrutnego prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Od roku 1204 relikwie jej znajdują się w Wenecji. Imię jej zawarte jest w kanonie Mszy świętej oraz w litanii do Wszystkich Świętych.

14 XII CZWARTEK Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK
Czyt.: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

Ur. w 1542 roku k. Avili w Hiszpanii, znany doktor Kościoła, karmelita i wielki mistyk, który szczególnie umiłował Krzyż Chrystusa. Jako gorliwy pomocnik św. Teresy wziął udział w zreformowaniu Zakonu Karmelitów. Zmarł w roku 1591 w Ubeda. Jego książki zawierają bogate opisy przeżyć duchowych i wskazówki jak osiągnąć pełnię zjednoczenia z Bogiem.

15 XII PIĄTEK Dzień powszedni, III piątek miesiąca
Czyt.: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

Dziś przypada III piątek miesiąca, w którym zaleca się odprawienie Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu Bożym

16 XII SOBOTA Dzień powszedni
Czyt.: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13

17 XII 3 NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE
Czyt.: Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Radości (Gaudete). Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego. Przy organizowaniu spotkań opłatkowych w Adwencie pamiętamy, by utrzymać adwentowy nastrój spotkania.

18 XII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
Czyt.: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24

19 XII WTOREK Dzień powszedni
Czyt.: Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25

20 XII ŚRODA Dzień powszedni
Czyt.: Iz 7,10-14; Łk 1,26-38

Rocznica śmierci ks. Wojciecha Mondrego (1969), pierwszego proboszcza naszej parafii św. Jakuba Ap. w Częstochowie.

Ś.p. Ks. Kanonik Wojciech Mondry (1887 – 1969) w kościele św. Jakuba Ap. w Częstochowie pracował w latach 1923 – 1969. 
W latach 1923-1937 – rektor kościoła; 1937-1957 – proboszcz parafii; 1957 – 1965 proboszcz z adiutorem (ks. T. Ojrzyńskim); 1965-1969 emeryt. 

Ks. Kan. Wojciech Mondry zmarł 20 grudnia 1969 roku, jest pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie, w grobowcu kapitulnym. 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, Prezbiter Wojciech, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. A światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

21 XII CZWARTEK Dzień powszedni
Czyt.: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17; Łk 1,39-45

22 XII PIĄTEK Dzień powszedni
Czyt.: 1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56

23 XII SOBOTA Dzień powszedni
Czyt.: Ml 3,1-4 23-24; Łk 1,57-66

Jutro: będziemy pamiętać o właściwym chrześcijańskim przeżywaniu wieczoru wigilijnego i świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowaniu tradycyjnych zwyczajów wigilijnych (łamanie opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii, wspólny śpiew kolęd).
24 XII 4 NIEDZIELA ADWENTU
Czyt.: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38

25 XII PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Czyt.: Msza w wigilię: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1- 25 lub Mt 1,18-25 Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14 Msza o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20 Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 lub J 1,1- 5.9-14

26 XII WTOREK ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika
Czyt.: Dz 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22

Św. Szczepan, pierwszy męczennik, zaświadczył swoim życiem o prawdziwości posłannictwa Chrystusa i Jego nauki. Należał do grona pomocników Apostołów w Kościele – Jerozolimskim. Jest wzorem całkowitego zawierzenia Jezusowi i naśladowania Boskiej miłości wybaczającej prześladowcom. Zginął, ukamienowany przez Żydów poza murami miasta. W ostatniej chwili swego życia, podobnie jak Chrystus, wstawiał się za swymi oprawcami do Boga, prosząc: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”. Kult Świętego sięga IV wieku.

27 XII ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Czyt.: 1 J 1,1-4; J 20,2-8

Syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat Jakuba Większego, rybak galilejski, prawdopodobnie z Betsajdy, był najpierw uczniem Jana Chrzciciela, który go przekazał Chrystusowi. Po cudownym połowie ryb razem z bratem stają się uczniami Zbawiciela; wspólnie z Piotrem należał Jan do owych trzech wybranych świadków przemienienia, wskrzeszenia córki Jaira i konania w Ogrójcu. Stał się „uczniem, którego miłował Jezus”, spoczywał przy Ostatniej Wieczerzy na piersi Mistrza, towarzyszył Mu w męce aż pod krzyż i otrzymał z ust umierającego polecenie pieczy nad Jego Matką. Z tego zapewne powodu pozostawał przez szereg lat w Jerozolimie (do zaśnięcia Najświętszej Panny), w każdym razie do soboru apostolskiego (45/50). Od roku 69 działał wśród gmin chrześcijańskich w Azji, a po śmierci Tymoteusza objął kierownictwo kościoła efeskiego. Podczas prześladowania za Domicjana, jak mówi stara tradycja, wrzucony w Rzymie do kotła wrzącego oleju, cudem zachowany; wysiedlony na wyspę Patmos, napisał tam Księgę Apokalipsy. Gdy na tron wstąpił Nerwa, wrócił Jan do Efezu. Pisał przeciw błędom gnostyków, czwartą Ewangelię i trzy listy kanoniczne. Zmarł około roku 100 w wieku mniej więcej dziewięćdziesięciu lat. Uczniami jego byli św. Ignacy, Polikarp i Papiasz.

28 XII CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ.
Czyt.: 1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18

Św. Młodziankowie – to dzieci betlejemskie, zamordowane z rozkazu Heroda. Przez niewinnie złożoną ofiarę życia za Chrystusa są głosicielami Jego chwały. Kościół obchodzi to święto od połowy VI wieku.

29 XII PIĄTEK V DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Czyt.: 1 J 2,3-11; Łk 2,22-35

30 XII SOBOTA VI DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Czyt.: 1 J 2,12-17; Łk 2,36-40

31 XII NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Czyt.: Rdz 15, 1-6; 21,1-3; Hbr 11,8.11-12.17-19; Łk 2,22-40 lub Łk 2,22.39-40

W ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszamy wiernych na uroczyste nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne. Każdy, kto w tym dniu odmówi publicznie hymn Ciebie Boga wysławiamy i spełni zwykłe warunki uzyskuje odpust zupełny.

Modlitwa na zakończenie roku:
Wszechmogący, wieczny Boże, który ustawicznym następstwem dni i lat ukazujesz nam przemijanie czasu; daj nam taką umiejętność wykorzystania darowanego nam życia, abyśmy po trudach ziemskiego pielgrzymowania mogli dojść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

KRÓLOWI WIEKÓW, NIEŚMIERTELNEMU, NIEWIDZIALNEMU BOGU SAMEMU CHWAŁA I CZEŚĆ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

Print Friendly, PDF & Email

Brak komentarzy

Komentarze są wyłączone

© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.