Aktualności

Bierzmowanie w parafii

15 grudnia w naszym kościele odbyło się Bierzmowanie, którego udzielił młodzieży ks Bp Andrzej Przybylski. Kilka zdjęć z tej uroczystości można zobaczyć tutaj.

Pobyt Św. Mikołaja

W dniu 10.12.2017 roku odwiedził naszą Parafię Święty Mikołaj.  Jak co roku członkowie Akcji Katolickiej mieli przyjemność  wesprzeć organizacyjnie  wizytę owego Świętego Biskupa. Niech hojność i troskliwość Świętego Mikołaja, uwrażliwia nas wszystkich na niedolę drugiego człowieka. 
Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć tutaj.

PRZYPOMNIENIA ADWENTOWE

W Kościele Katolickim, w niedzielę (3 XII 2017) rozpoczyna się Adwent, czas czterech niedziel, które poprzedzają święta Bożego Narodzenia. W tym roku Adwent jest najkrótszy, bowiem w czwartą niedzielę adwentową jest już Wigilia i koniec Adwentu. Stąd zachęta do intesywnnego przeżywania czasu adwentowego.
Kościół gorąco zaprasza nas do podejmowania właściwych temu okresowi praktyk religijnych i pielęgnowania zwyczajów, które zwykle towarzyszyły przeżywaniu Adwentu. Oprócz codziennych praktyk modlitewnych są nimi: uczestnictwo we Mszy świętej Roratniej (dzieci uczestniczą z lampionami – najlepiej wykonanymi samodzielnie przy pomocy rodziców) oraz udział w adwentowych rekolekcjach.

Roraty będą celebrowane o godz. 7.oo a dla dzieci o godz. 17.oo w kaplicy na plebanii.

W rodzinie przeżywanie Adwentu możemy ubogacić przez realizację adwentowych zwyczajów. Otóż w naszych mieszkaniach może być ustawiony wieniec adwentowy (wykonany, np. z gałązek świerkowych), w którym umieszcza się cztery świece, symbolizujące poszczególne niedziele. W pierwszą niedziele zapala się jedną świecę, w następną dwie itd. Przy zapalonej świecy rodzina modli się wspólnie.

Inną propozycją jest żłóbek biblijny, który pozwala rodzinie przeżywać kolejne etapy historii zbawienia. Dzieci pod kierunkiem rodziców wykonują, np. z papieru figury biblijne, które potem kolejno ustawia się przy żłóbku.

Przy tak przygotowanym żłóbku w poszczególne dni, rodzice wraz z dziećmi odbywają spotkanie modlitewne, podczas których śpiewa się odpowiednie pieśni, czyta się Pismo Święte, odmawia modlitwy. Istnieje też zwyczaj gromadzenia sianka dobrych uczynków. Po wykonaniu dobrego czynu dzieci gromadzą sianko, które na Boże Narodzenie umieszcza w żłóbku: w domu lub kościele.

Z pierwszą niedzielą Adwentu 2017 r. wchodzi w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła Katolickiego w Polsce. Najważniejszym zadaniem tego czasu będzie odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.

W nadchodzącym roku będziemy także pamiętać o przypadającej 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Stąd będziemy więcej modlić się za Ojczyznę i pogłębiać naszą miłość do Ojczyzny i pytać siebie co znaczy być prawdziwym patriotą.

Na temat programu duszpasterskiego pisałem w aktualnościach (na naszej stronie Internetowej) we wrześniu br. Można o tym przeczytać tutaj.

 

Do zainteresowanych adopcją

Do zainteresowanych tematem adopcji
Za pośrednictwem Referatu Duszpasterstwa Rodzin, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Częstochowie zaprasza na dni otwarte – 7 i 8 grudnia 2017 r. od 12:00 do 20:00. 
Zaproszenie dotyczy wszystkich zainteresowanych tematem adopcji. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród jak największej liczby osób.   Może ktoś spośród parafian otworzy swoje serce dla potrzebującego dziecka lub przynajmniej rozważy możliwość adopcji.

                           Teresa Gęsior, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

——————————————————————————————————————————————————————–

Sekretariat Referatu Duszpasterstwa Rodzin czynny w godzinach otwarcia Kurii Metropolitalnej, tel. 34 324 10 44 wew. 114

 

Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego

Kalisz: papież ogłosił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego
2017-11-17 10:02
ek / Kalisz / KAI

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W ciągu tego roku wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Biskup kaliski Edward Janiak zwrócił się z prośbą do papieża Franciszka o ogłoszenie Roku Świętego Józefa Kaliskiego. – Jesteśmy wdzięczni św. Józefowi za patronat nad naszą diecezją. Widząc, że kult św. Józefa ożywia się postanowiłem, po zasięgnięciu opinii Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Kapituły Katedralnej i Kapituły Bazyliki Kolegiackiej, czyli Sanktuarium św. Józefa, wystosować taką prośbę do Ojca Świętego. Cieszę się, że papież Franciszek przychylił do tej prośby i będziemy mogli obchodzić Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego – powiedział KAI bp Janiak.
Inauguracja Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego odbędzie się w sobotę, 2 grudnia, w kaliskiej bazylice, którą papież Franciszek nazwał Narodowym Sanktuarium św. Józefa. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salwatore Pennacchio.
W dekrecie wydanym przez Penitencjarię Apostolską czytamy, że po złożonej ofierze Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa uczestniczącym biskupom, kapłanom, diakonom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim udzielone zostanie papieskie błogosławieństwo wraz z dołączonym odpustem zupełnym.
Wierni, którzy ze względu na chorobę lub inne okoliczności nie będą fizycznie uczestniczyć we Mszy św. będą mogli otrzymać odpust zupełny za pośrednictwem transmisji przez media.
W ciągu roku do kaliskiej bazyliki przybywać będą poszczególne parafie z diecezji kaliskiej, osoby konsekrowane, grupy duszpasterskie, młodzież. Spotkania będą odbywać się w każdą sobotę. – Spotkania będą rozpoczynać się o godz. 11.00 konferencją o św. Józefie. W południe sprawowana będzie uroczysta Msza św. z homilią i zawierzeniem św. Józefowi. Spotkanie zakończy wspólna agapa. Poza tym każdego dnia będzie można skorzystać z sakramentu pokuty w stałym konfesjonale. Codziennie jesteśmy dyspozycyjni dla pielgrzymów z naszej diecezji, a także Polski i zagranicy – mówi ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Światowy Dzień Ubogich

Światowy Dzień Ubogich

Papież w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto: Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony co roku w XXXIII Niedzielę Zwykłą tj. tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla. W tym roku będzie to 19 listopada (2017). Na tegoroczny Dzień Ojciec Święty wydał specjalne Orędzie, które opatrzył hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

Papież przypomina, że „kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim”. Zaznacza, że jest to miłość, dająca całego siebie, również swoje życie (por. 1 J 3, 16). Podkreśla, że od początku swych dziejów wspólnota chrześcijańska rozumiała, iż życie uczniów Jezusa powinno wyrazić się poprzez braterstwo i solidarność. Wskazuje na szczególny wzór, jaki pozostawił całemu Kościołowi św. Franciszek z Asyżu. „Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii”- stwierdza Ojciec Święty i dodaje: „Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie”.

Franciszek wyjaśnia, że ubóstwo oznacza serce pokorne, które potrafi zaakceptować siebie jako ograniczone i grzeszne stworzenie, aby pokonać pokusę własnej wszechmocy, która zwodzi nas fałszywą obietnicą nieśmiertelności. Jest ono miarą, która pozwala ocenić poprawne wykorzystanie dóbr materialnych, a także umożliwia przeżywanie relacji i uczuć bez egoizmu oraz zaborczości.

Wskazuje, że bieda obecna jest także w dzisiejszym świecie i „ma oblicze kobiet, mężczyzn oraz dzieci wykorzystywanych do podłych interesów, podeptanych przez przewrotną logikę władzy i pieniądza” i jest owocem niesprawiedliwości społecznej, biedy moralnej oraz chciwości nielicznych, a także ogólnej obojętności. Papież podkreśla skandal narastających nierówności społecznych. Cytuje słowa bł. Pawła VI, który mówił, że ubodzy należą do Kościoła poprzez «prawo ewangeliczne» i zobowiązują do opcji fundamentalnej na ich rzecz.

Ojciec Święty wskazuje, że ustanowiony przez niego na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia Światowy Dzień Ubogich powinien zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Proponuje, by stanowił on okazję do przyjacielskich spotkań naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą. „U podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które będą realizowane w tymże Dniu, niech będzie zawsze modlitwa. Nie zapominajmy, że Ojcze nasz jest modlitwą ubogich” – stwierdza Franciszek. „Ojcze nasz jest modlitwą, która wyraża się w liczbie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest «nasz», a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, udziału i wspólnej odpowiedzialności” – napisał papież.

Tekst Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Ubogich:  https://ekai.pl/dokumenty/oredzie-ojca-swietego-na-i-swiatowy-dzien-ubogich/

Światowy Dzień Ubogich to wydarzenie, które ma nas wszystkich uczulić na ubogich, często ukrytych i nieznanych. Są to obszary biedy ukrytej, ludzi bezradnych, zadłużonych, samotnych, ale także chodzi o naszych sąsiadów, po których nie widać biedy. Chrześcijańska twarz ubogiego to jest twarz Chrystusa.

 

 

LISTOPADOWE ODPUSTY DLA ZMARŁYCH

ODPUSTY LISTOPADOWE

Zazwyczaj słyszymy o nich w kościele pod koniec października. Informuje się wówczas wiernych, że trzeba nawiedzić cmentarz w dniach 1-8 listopada i pomodlić się tam za zmarłych, będąc oczywiście w stanie łaski uświęcającej. Jest to jednak tylko część warunków, które trzeba spełnić, aby uzyskać w tym czasie odpust zupełny za zmarłych. Przede wszystkim należy wiedzieć, że do zyskania odpustu zupełnego w jakimkolwiek czasie (również w listopadzie) konieczne jest wypełnienie tzw. zwykłych warunków, którymi są:
1. przystąpienie do sakramentu pojednania (do spowiedzi), aby być w stanie łaski uświęcającej;
2. przyjęcie sakramentalnej Komunii Świętej;
3. wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet powszedniego); trzeba tu zaznaczyć, że dobrze odbyta spowiedź, poprzedzona solidnym rachunkiem sumienia, głębokim żalem za grzechy oraz szczerym postanowieniem poprawy dysponuje człowieka do tego, by osiągnął stan braku przywiązania do grzechów; ponadto należy starać się o zyskanie odpustu w jak najbliższym czasie po spowiedzi – wówczas mamy lepszą dyspozycję;
4. wykonanie czynności obdarzonej odpustem (np. nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych w dniu Wszystkich Świętych i w całej oktawie tej uroczystości);
5. modlitwa w intencjach papieskich (np.: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu).

1-8 listopada

Pamiętajmy, że w dniach 1-8 listopada – nawiedzając cmentarz i modląc się tam za zmarłych – trzeba jeszcze (będąc pojednanym z Panem Bogiem) każdego dnia pójść do kościoła, żeby przyjąć Komunię Świętą, zachowując w sercu dyspozycję braku przywiązania do grzechu, i odmówić modlitwy w intencjach papieskich.
Jeżeli ktoś będzie wytrwały i gorliwy na tyle, by przez całą oktawę Wszystkich Świętych spełniać wymienione wyżej warunki, to aż ośmiu duszom czyśćcowym może podarować niebo, gdyż każdego dnia można zyskać jeden odpust zupełny za jedną osobę zmarłą cierpiącą w czyśćcu.

2 listopada

Odrębnym odpustem za zmarłych jest odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu 2 listopada, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Nie ma w tym przypadku konieczności nawiedzania cmentarza, ale należy spełnić wyżej wymienione zwykłe warunki zyskiwania odpustów, a ponadto odmówić dodatkowo w kościele: Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
Uwaga:
Wierny, który 2 listopada wypełni wszystkie warunki związane z odpustami przewidzianymi na 1-8 listopada oraz nawiedzi kościół lub kaplicę odmawiając tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga nie zyska w tym dniu dwóch odpustów zupełnych, ale tylko jeden!

Warto też wiedzieć, że:

1. Osoby, które mają przeszkody w nawiedzaniu cmentarza każdego dnia, mogą zyskiwać odpusty zupełne w kościele za wspólnie odmawiany Różaniec wypominkowy, gdyż modlitwę różańcową Kościół też obdarzył łaską odpustu zupełnego.
Często w parafiach w dniach 1 – 8 listopada, każdego dnia, odmawiany jest przed mszą świętą Różaniec za zmarłych. Jeżeli więc ktoś weźmie pobożnie udział w tej modlitwie, a następnie zostanie na mszy świętej i przyjmie Komunię Świętą oraz odmówi modlitwy w intencjach papieskich też może obdarować zmarłych odpustem zupełnym.

2. Wcale nie jest tak łatwo zyskiwać odpusty zupełne, jakby to się mogło wydawać. Odpustów nie zyskuje się na zasadzie formalnego wypełnienia czynności i odmówienia modlitw. Trzeba uświadomić sobie, że zyskiwanie odpustów zależy od szczerej, wewnętrznej przemiany wierzącego oraz od stopnia jego duchowej bliskości z Bogiem. Nie można więc – jak to czynią niektórzy – zaliczać praktyki odpustowe mniemając, że nasze ludzkie wysiłki uwolniły od cierpień czyśćcowych dziesiątki czy setki zmarłych.
Nawet przy dołożeniu wszelkich starań o wytworzenie jak najlepszej dyspozycji serca, ze względu na warunek braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet powszedniego), nigdy nie mamy całkowitej pewności, że dostąpiliśmy łaski odpustu zupełnego.

3. Zyskanie odpustu zupełnego nie jest łatwe, ale możliwe. Starajmy się więc o odpusty gorliwie, ufając nieskończonej dobroci Boga, który swoimi łaskami wspiera każdego wierzącego, szczerze kochającego Stwórcę i pragnącego nieść bliźnim ulgę w cierpieniu.
4. Listopadowe odpusty, o których powyżej (1-8 i 2 listopada), można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące(!), a więc nie można ich ofiarować za siebie. Jest to specjalny „przywilej” dany im ze strony Kościoła.
5. W ciągu całego roku częściowy odpust dla dusz czyśćcowych wierny może zyskać za pobożne nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych (przynajmniej myślną).
Każdorazowe, pobożne odmawianie aktu strzelistego: „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen” – niesie ze sobą możliwość zyskania odpustu częściowego dla dusz czyśćcowych.
Do zyskania odpustu częściowego wymagany jest tylko warunek trwania w stanie łaski uświęcającej (tzn. serce nie może być obciążone żadnym grzechem ciężkim).

6. Przez cały rok możemy zyskiwać odpusty i ofiarowywać je za siebie albo za zmarłych. Kościół nadał łaskę odpustu wielu praktykom modlitewnym, np. wystarczy adorować Najświętszy Sakrament przynajmniej pół godziny, odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia albo jedną z czterech części Różańca świętego w kościele, w którym jest przechowywany Najświętszy Sakrament, czytać pobożnie Pismo Święte przez przynajmniej pół godziny. Oczywiście, należy zawsze pamiętać o wypełnieniu zwykłych warunków koniecznych do uzyskania łaski odpustu zupełnego.

Bal Wszystkich Świętych

Zaproszenie na Bal Wszystkich Świętych. Kliknij na poniższy link.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ

Powyższy plakat nadesłała pani Monika Karoń, prezes POAK

 

Dzień Dziecka Utraconego, 15 X 2017

Dzień Dziecka Utraconego – 15 października 2017 r.

Strata dziecka jest tragedią. I nie ma tu znaczenia jego wiek, czy wielkość. Niezależnie od tego, czy przeżyło kilka lat, miesięcy, czy tygodni – czasem tylko tych pod sercem mamy. Jego rodzina ma prawo do  smutku i żałoby. Rozumiejąc tę potrzebę serdecznie zapraszamy 15 października 2017 r.  rodziny dotknięte  dramatem  straty dziecka, ich bliskich, przyjaciół i wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się z nimi swoją modlitwą na Dzień Dziecka Utraconego w Archidiecezji częstochowskiej.

Szczegóły na stronie archidiecezjalnej. Czytaj tutaj

© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.