Aktualności

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – plakat

Zbliża się Dzień Kobiet

Apel o pomoc na remont kościoła

 

Uratujmy kościół Św. Jakuba Apostoła!

 

 

KOCHANI PARAFIANIE I PRZYJACIELE ŚW. JAKUBA!

W ostatnim czasie Parafialna Rada Ekonomiczna podjęła decyzję o przygotowaniach do kompleksowego remontu podziemi naszego kościoła. Prosimy potraktować tą sprawę jako priorytetową na najbliższe lata i plany gospodarcze naszej Parafii. Stan podziemia kościoła jest fatalny, wilgotność przekracza ponad 80%, są problemy z instalacją elektryczną, na ścianach widać zagrzybienie i szron. Wszystko to wpływa negatywnie na całą bryłę świątyni i zdrowie osób tam przebywających. Warto zaznaczyć, że w podziemiach kościoła znajdują się pomieszczenia użytkowe czyli kaplica i zakrystia. Przedstawiony kosztorys prac obejmujący m.in. izolację fundamentów, odwilgocenie ścian, założenie systemu odprowadzania wody gruntowej, renowację wewnętrznych ścian świątyni, kompleksową modernizację instalacji elektrycznej, założenie monitoringu, poszerzenie dwóch wejść dolnych i schodów do zakrystii i kaplicy, modernizację zewnętrznych schodów do wszystkich wejść kościoła wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, wymianę okien przyziemia i drzwi opiewa na kwotę ok. 480 000 zł.        

W obecnym stanie parafia nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tego remontu dlatego podjęła starania o dofinansowanie z środków pomocowych dla obiektów zabytkowych z linii krajowych i unijnych dotacji. Obecnie złożony jest wniosek o wsparcie do Urzędu Marszałkowskiego oraz wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niemiej jednak wkład własny jaki musi ponieść parafia to min. 150 000 zł, aby móc przystąpić do tych prac.

Przygotowanie powyższych wniosków poprzedziło sporządzenie inwentaryzacji kościoła, konieczne jest przygotowanie projektów rewitalizacji, nowych instalacji, zabudowy, nadzoru nad tymi pracami itp. – to zadanie, którego koszy parafia ponosi obecnie – ok. 70 000 zł.

W związku z powyższymi pracami zwracamy się do wszystkich Szanownych Parafian i Gości o pomoc w tym wielkim dziele. Będzie można to uczynić przez większe ofiary indywidualne składane w DRUGĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA (tzw. Taca inwestycyjna, której przychód będzie podawany publicznie w kolejną niedzielę) lub bezpośrednio w kancelarii lub na konto parafii (zostaną przygotowane bloczki z numerem konta, będzie je można pobrać ze stolików – jako darowizna na cele kultu religijnego – remont  kościoła). Parafia nasza stale się zmniejsza i wyludnia. Nie jest już możliwe prowadzenie jakichkolwiek remontów tylko z oszczędności z tacy czy kolędy, jak było to choćby 15-20 lat temu. Mamy piękny kościół parafialny, nie możemy dopuścić, aby uległ dalszemu niszczeniu. Planowane prace są podzielone na klika etapów, etap pierwszy to podziemie kościoła, jeśli uda się go sfinalizować, będziemy wnioskować o dalsze środki na remont wnętrza świątyni. Zwróćmy uwagę, że z naszej parafii powstawały nowe parafie m.in. św. Wojciecha, Bożego Ciała, Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny i nasi byli parafianie postawili tam od podstaw piękne nowe kościoły. Także i my w tej historii dziejów musimy stanąć przed remontem naszej świątyni. Dlatego prosimy was drodzy o wsparcie. W intencji ofiarodawców modlimy się w każdą niedzielę w czasie Mszy o 12.30.

Bóg zapłać!

(O postępach prac będziemy na bieżąco informować, wszystkie dokumenty prac są do wglądu u Proboszcza parafii).

NUMER KONTA BANKOWEGO DLA DARCZYŃCÓW:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JAKUBA AP.
ul. KILIŃSKIEGO 8, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Numer rachunku bankowego:
83 1020 1664 0000 3902 0131 3162

tytułem: DAROWIZNA NA REMONT KOŚĆIOŁA ŚW. JAKUBA AP.

[tekst powyższy przysłał ks. Mariusz Nabiałek]

WIELKI POST 2018 – ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA

WIELKI POST

14 lutego, w Środę Popielcową rozpoczynamy WIELKI POST.

O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych czasów wskazał papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12.)
Post, jałmużna i modlitwa antidotum na współczesne fałszerstwa.

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2018 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”[1], który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem.
Również w tym roku – przez to przesłanie – pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24, 12).
To zdanie zawarte jest w mowie dotyczącej końca czasów, wygłoszonej w Jerozolimie, na Górze Oliwnej, właśnie tam, gdzie rozpocznie się męka Pana. Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów, zapowiada wielkie udręki i opisuje sytuację, w jakiej może znaleźć się wspólnota wierzących: w obliczu bolesnych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu wprowadzą w błąd, tak iż grozić będzie wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii.

Fałszywi prorocy
Słuchamy tego fragmentu i zastanawiamy się: jakie postaci przybierają fałszywi prorocy?
Przypominają oni „zaklinaczy węży”, to znaczy wykorzystują ludzkie emocje, aby zniewalać ludzi i prowadzić ich tam, gdzie chcą. Ileż dzieci Bożych daje się zwieść powabom trwającej parę chwil przyjemności, którą bierze się za szczęście! Iluż mężczyzn i ile kobiet żyje jakby pod urokiem iluzji pieniądza, który w rzeczywistości czyni ich niewolnikami zysku lub niegodziwych interesów! Ileż osób żyje, sądząc, że same sobie wystarczają, i padają ofiarą samotności!
Inni fałszywi prorocy to „szarlatani”, którzy proponują łatwe i natychmiastowe sposoby zaradzenia cierpieniom, środki, które okazują się jednak zupełnie nieskuteczne – jakże wielu młodym ludziom proponowane jest fałszywe remedium w postaci narkotyków, relacji „jednorazowego użytku”, zarobków łatwych, ale nieuczciwych! Jak wielu jest wciąż zaplątanych w sieć życia całkowicie wirtualnego, w którym relacje wydają się łatwiejsze i szybkie, a potem okazują się dramatycznie pozbawione sensu! Ci oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają natomiast to, co jest najcenniejsze, jak godność, wolność i zdolność kochania. To pokusa próżności prowadzi nas do tego, że puszymy się jak paw… i potem się ośmieszamy; a ze śmieszności nie ma powrotu. Nic dziwnego: od zawsze diabeł, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44), przedstawia zło jako dobro, a fałsz jako prawdę, aby zmylić serce człowieka. Dlatego każdy z nas jest wezwany do tego, by w swoim sercu rozeznawał i badał, czy jest zagrożony przez kłamstwa tych fałszywych proroków. Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru.

Zimne serce
Dante Alighieri w swoim opisie piekła wyobraża diabła siedzącego na lodowym tronie[2]; mieszka on w mrozie stłumionej miłości. Zastanówmy się zatem: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć?
Tym, co gasi miłość, jest przede wszystkim chciwość pieniądza, będąca „korzeniem wszelkiego zła” (1 Tm 6, 10); jej następstwem jest odrzucenie Boga, a zatem szukania pociechy w Nim – wolimy nasze przygnębienie niż pokrzepienie Jego Słowa i sakramentów[3]. To wszystko przeradza się w przemoc, obracającą się przeciwko tym, których uważamy za zagrożenie dla naszych „pewników”, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom.
Również świat stworzony jest milczącym świadkiem tego oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci.
Miłość stygnie również w naszych wspólnotach; w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium starałem się opisać najbardziej ewidentne oznaki tego braku miłości. Są nimi: egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny[4].

Co robić?
Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki środek – modlitwę, jałmużnę i post.
Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie[5], by ostatecznie szukać pociechy w Bogu. On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy mieli życie.
Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się napomnieniem św. Pawła, kiedy zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz wspólnoty w Jerozolimie: „To przyniesie pożytek wam” (2 Kor 8, 10). Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego Postu, kiedy to liczne organizacje przeprowadzają zbiórki dla Kościołów i społeczności znajdujących się w trudnych sytuacjach. Jak bardzo bym chciał, abyśmy również w naszych codziennych relacjach, za każdym razem, kiedy brat prosi nas o pomoc, pomyśleli, że jest to wezwanie Bożej Opatrzności: każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługuje się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który nie daje się prześcignąć w hojności?[6]
Post, na koniec, odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi wielką okazję do wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne, i których na co dzień dręczy głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód.
Chciałbym, aby mój głos dotarł poza granice Kościoła katolickiego, aby dosięgnął was wszystkich, mężczyzn i kobiety dobrej woli, otwartych na słuchanie Boga. Jeżeli tak jak my jesteście zasmuceni szerzeniem się niegodziwości w świecie, jeżeli niepokoi was lodowacenie paraliżujące serca i działania, jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłączcie się do nas, byśmy razem błagali Boga, by razem z nami pościć i razem dawać, ile możecie, żeby pomóc braciom!

Płomień Paschy
Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.
Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 9 i w sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130, 4: „Ty udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy­, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej.
W noc Zmartwychwstania Pańskiego będziemy na nowo przeżywać sugestywny rytuał zapalenia paschału: światło, odpalone od „nowego ognia”, stopniowo rozproszy mrok i oświetli zgromadzenie liturgiczne. „Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”[7], abyśmy wszyscy mogli na nowo przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus – słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem eucharystycznym sprawi, że nasze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością.
Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie zapominajcie modlić się za mnie.
Watykan, 1 listopada 2017 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych
Franciszek
————————–

 

Przypisy

[1] Mszał rzymski, I Niedziela Wielkiego Postu, Kolekta.
[2] „Cesarz, władnący nad krainą nędzy,/ Z lodu wysterczał do połowy łona, Piekło, XXXIV, 28-29, przekł. Edward Porębowicz.
[3] „To kuriozalne, ale często boimy się pocieszenia, tego, że zostaniemy pocieszeni. Co więcej, czujemy się bezpieczniejsi w smutku i strapieniu. Czy wiecie, dlaczego? Bo w smutku czujemy się prawie głównymi postaciami. Natomiast w pocieszeniu główną postacią jest Duch Święty” (rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 7 grudnia 2014 r., w: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n.1/2015, s. 58.
[4] Nn. 76-109.
[5] Por. Benedykt XVI, Enc. Spe salvi, 33.
[6] Por. Pius XII, Enc. Fidei donum, III
[7] Mszał rzymski, Wigilia Paschalna, Liturgia światła.

JASEŁKA 2018 – relacja

JASEŁKA W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
„WTEDY, JEST BOŻE NARODZENIE”

W tegorocznych Jasełkach wystawionych w kościele Św. Jakuba Ap. – w niedzielę 14 stycznia 2018 roku – wzięło udział ponad trzydzieści osób. Oprócz kapłana wystąpili: cała rodzina (rodzice z trzema córkami), dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 40 z kl. 3, 4 i 5 oraz gimnazjalna młodzież i ze szkół średnich.

„Aktorzy” wcielili się, nie tylko w tradycyjne role jak: Maryja i św. Józef, czy pasterze i mędrcy; lecz także w kilku świętych, którzy wzięli udział w niebiańskiej naradzie. Debata świętych została zwołana na prośbę aniołów, którzy chcieli pocieszyć zmartwionego św. Mikołaja. Wspólnie w towarzystwie Maryi i św. Józefa, zastanawiali się, co należałoby zrobić, by ludzie już tak nie grzeszyli.

Do Jezusa, otoczonego opieką Maryi i św. Józefa, dotarli oczywiście pasterze i mędrcy, a zaraz po nich dzieci i młodzież, których doprowadził „Mały Książę”. Rodzinę do Betlejem przyprowadziła bł. Franciszka Siedliska – założycielka sióstr nazaretanek. Na końcu przybyli święci ze swoimi modlitwami i Bożonarodzeniowym orędziem.

Św. Jan Paweł II skierował do Najświętszej Rodziny modlitwę za rodziny, aby młode pokolenie znajdowało w nich mocne oparcie dla swojego człowieczeństwa i rozwoju w prawdzie i miłości.

Na koniec św. Matka Teresa z Kalkuty w swoim przesłaniu przypomniała wszystkim obecnym, kiedy jest prawdziwe Boże Narodzenie.

Powiedziała:

 Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie. Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

/tekst s. Grażyna, zdjęcia ks. Stanisław/

FOTO

 

 

ŚWIĄTECZNIE NA BIEGANIE

Pl. im. Władysława Biegańskiego został odświętnie wystrojony. Trochę zdjęć można zobaczyć tutaj.

Czy w piątek w oktawie Bożego Narodzenia obowiązuje post

Przypomnienie: 

W piątek w oktawie Narodzenia Pańskiego obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, chyba że została udzielona dyspensa.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Poniżej zamieszczono informację i zaproszenie do udziału w Orszaku Trzech Króli w naszym mieście. Informację pozyskano ze strony naszej archidiecezji.

W Częstochowie Orszak Trzech Króli rozpocznie się Mszą św. w archikatedrze Świętej Rodziny o godz. 12.00. Mszy św. będzie przewodniczył bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Bezpośrednio po Mszy św. Orszak wyruszy przez Aleje Najświętszej Maryi Panny w stronę Jasnej Góry, gdzie na dziedzińcu w sanktuarium przy szopce bożonarodzeniowej odbędzie się pokłon Trzech Króli.

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2018 – zaproszenie (1)

Bierzmowanie w parafii

15 grudnia w naszym kościele odbyło się Bierzmowanie, którego udzielił młodzieży ks Bp Andrzej Przybylski. Kilka zdjęć z tej uroczystości można zobaczyć tutaj.

Pobyt Św. Mikołaja

W dniu 10.12.2017 roku odwiedził naszą Parafię Święty Mikołaj.  Jak co roku członkowie Akcji Katolickiej mieli przyjemność  wesprzeć organizacyjnie  wizytę owego Świętego Biskupa. Niech hojność i troskliwość Świętego Mikołaja, uwrażliwia nas wszystkich na niedolę drugiego człowieka. 
Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć tutaj.

© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.