Niepokalane Poczęcie NMP

Początek: Piątek, 08.12.2017 o 00:00
Zakończenie: Sobota, 09.12.2017 o 00:00

Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia.
Święto patronalne młodzieży żeńskiej.
Ze względu na to, że w tym dniu przypada Uroczystość, to mimo że jest to piątek, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Bóg zachował Najświętszą Pannę od samego początku od zmazy grzechu pierworodnego. Uczynił tak ze względu na godność Matki Zbawiciela, boskość Jego Osoby i przyszłe zasługi. Od chwili, w której z małżeństwa Anny i Joachima zaczęło się życie Maryi, została Ona napełniona przez Boga łaską uświęcającą i otrzymała pełnię świętości ze wszystkimi cnotami i darami Ducha Świętego. W Kościele Wschodnim uroczyste obchody tego dnia datują się od VIII wieku.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku. Dogmat ten jest zgodny z tekstami Pisma świętego: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej” (Rdz 3,15); „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28), a także wynika z tradycji oraz pism ojców Kościoła. Kult Maryi Niepokalanie Poczętej istniał wśród wyznawców wiary chrześcijańskiej na długo przedtem, zanim papież ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu.

Więcej można przeczytać tutaj.

Porządek Mszy świętych w naszym kościele jest następujący: 7.oo; 9.oo; 17.oo (w kaplicy na plebanii) i 18.3o.

 

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.