Bierzmowanie

Bierzmowanie, Chrzest i Eucharystia należą do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego" – jedność ich powinna być zachowywana. Dlatego przyjęcie Bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu świętego. Przez Bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia. Dary Ducha Świętego dają wówczas moc i siłę do życia zgodnego z wiarą oraz do mężnego jej wyznawania a także bronienia się przed atakami zła. Bierzmowanie, podobnie jak Chrzest i Kapłaństwo jest sakramentem, który można przyjąć tylko raz w życiu. Udziela się go zwykle podczas Wizytacji Kanonicznej w parafii; jednak w dużych miejskich parafiach udziela się go częściej.

Przygotowanie do przyjęcia Bierzmowania rozpoczyna się już na początku nauki w gimnazjum, jednak szczególnego znaczenia nabiera w klasie III gimnazjum, na zakończenie której udzielany jest ten sakrament. Kandydaci do bierzmowania nie tylko otrzymują wiedzę intelektualną, ale są także formowani duchowo. Na zajęciach z religii oraz spotkaniach formacyjnych poznają dary Ducha Świętego, skutki sakramentu Bierzmowania, wybierają sobie nowego, świętego patrona oraz świadka.

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

Przygotowanie do bierzmowania powinno obejmować trzy lata edukacji gimnazjalnej. Okres ten uwzględnia dwa etapy: dalszy i bliższy. Dalszy dotyczy młodzieży klas pierwszych i drugich gimnazjum, a bliższy klas trzecich. Sakrament bierzmowania udzielany jest na ogół pod koniec klasy trzeciej.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania do bierzmowania można uzyskać u ks. Wojciecha Torchalskiego, odpowiedzialnego w tym roku za wszystkich przygotowujących się do przyjęcia tego sakramentu.

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.