Bierzmowanie

Bierzmowanie, Chrzest i Eucharystia należą do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego" – jedność ich powinna być zachowywana. Dlatego przyjęcie Bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu świętego. Przez Bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia. Dary Ducha Świętego dają wówczas moc i siłę do życia zgodnego z wiarą oraz do mężnego jej wyznawania a także bronienia się przed atakami zła. Bierzmowanie, podobnie jak Chrzest i Kapłaństwo jest sakramentem, który można przyjąć tylko raz w życiu. Udziela się go zwykle podczas Wizytacji Kanonicznej w parafii; jednak w dużych miejskich parafiach udziela się go częściej.

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

Przygotowanie do bierzmowania powinno obejmować trzy lata.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania do bierzmowania można uzyskać u księży wikariuszy i w kancelarii parafialnej.

Zarządzenie z Okólnika Archidiecezji, maj-czerwiec 2017: "Decyzją Ks. Abp. Wacława Depo od 1 września 2017 r. w archidiecezji częstochowskiej przygotowanie do sakramentu bierzmowania będzie prowadzone w oparciu o diecezjalne materiały: „Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed bierzmowaniem”, Częstochowa 2017, opracowane przez Referat Katechetyczny, a wydane przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”. Są to szczegółowe scenariusze katechez, na trzy lata, których uzupełnieniem jest płyta DVD, zawierająca bogate materiały pomagające w ciekawym i aktywnym przeprowadzeniu spotkań z kandydatami do bierzmowania w parafii".

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.