Chrzest święty

Chrzest

Chrzest jest bramą do życia i królestwa Bożego, wszczepia bowiem w Chrystusa i wprowadza do wspólnoty Ludu Bożego. Dzięki temu ochrzczony staje się nowym stworzeniem odrodzonym z wody i Ducha Świętego (por. J, 3,5), zostaje nazwany i rzeczywiście jest synem Bożym (por. 1J 3,1). Chrzest jest także sakramentalnym węzłem jedności, który łączy wszystkich ochrzczonych we wspólnotę Kościoła, w której każdy wypełnia swoje powołanie chrzcielne.

Chrztu można udzielać dzieciom rodziców ochrzczonych i wierzących (przynajmniej jednego z nich). Bez wiedzy rodziców dziecku nie udziela się sakramentu chrztu. Takim dzieciom, których rodzice nie są ochrzczeni, można udzielić sakramentu chrztu św. pod warunkiem, że złożą na piśmie gwarancję religijnego wychowania swego dziecka i wybiorą na jego rodziców chrzestnych takich ludzi, którzy mogliby im w tym wydatnie pomóc.

Funkcję chrzestnego pełnić może katolik, który ukończył 16 lat, przyjął już sakrament bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być publiczni grzesznicy, a także żyjący w małżeńskich związkach niesakramentalnych oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację. Gdyby rodzice nie mogli przedstawić dwóch chrzestnych, godnych tej funkcji, należy poprzestać na jednym albo nawet ochrzcić dziecko bez chrzestnych. Proponowanych zaś chrzestnych można uznać za świadków chrztu. (Opr. na podstawie – II Synod Częstochowski, Częstochowa 1987, s. 84 – 87)

W naszej parafii chrzty są udzielane w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.3o. W sytuacjach wyjątkowych można uzgodnić inny termin chrztu z kapłanem dyżurującym w kancelarii parafialnej. Chrzest winien odbywać się we własnej parafii. Do innej parafii wymagana jest zgoda własnego ks. proboszcza. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy tygodnie przed jego terminem.

Wymagane dokumenty:

  • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC
  • Dowód Osobisty zgłaszającego chrzest
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli w parafii ślub nie jest odnotowany)
  • Zaświadczenia chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii)

Przygotowanie do chrztu świętego

W środę przed trzecią niedzielą miesiąca (o godz. 19.15) odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych (jeśli mieszkają w parafii). Jeśli chrzestni pochodzą z innej parafii to powinni zostać przygotowani we własnej parafii a w naszej parafii przedkładają zaświadczenie wydane przez własną parafię, że mogą pełnić funkcję chrzestnego lub chrzestnej. Takie zaświadczenie należy podać przez rodziców na katechezie (wyjątkowo może być przedłożone bezpośrednio przed chrztem). Zarówno rodzice (jeśli nie mają przeszkód) przed chrztem swojego dziecka powinni przystąpić do spowiedzi świętej jak również chrzestni i inni członkowie rodziny. Natomiast w czasie chrztu świętego przystąpić do Komunii Świętej.

 

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.