Eucharystia

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. W KLASIE TRZECIEJ

Referat Katechetyczny przypomina, że aktualnie obowiązujący program nauki religii zakłada przystąpienie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III. Dzieci przystępują do I Komunii św. w klasie III niezależnie od wieku, w jakim rozpoczęły naukę w szkole podstawowej. Od tej reguły nie ma wyjątku i jest ona obligatoryjna dla wszystkich parafii archidiecezji częstochowskiej. Niedopuszczalna jest praktyka przesuwania pierwszej spowiedzi i Komunii św. na późniejsze lata aż utworzy się większa grupa dzieci w parafii.
Zarządzenie z Okólnika, maj-czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania, terminarza spotkań można uzyskać u księży lub siostry katechetki

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.