Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

Podstawową racją sprawowania przez Kościół liturgii pogrzebowej jest pełne ufności przekonanie, że chrześcijanie wszczepieni przez chrzest w Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego wraz z Nim przechodzą ze śmierci do nowego życia. Dlatego Kościół sprawuje za zmarłych Ofiarę Eucharystyczną oraz modli się i zanosi błagania, aby zmarłym wyprosić pomoc duchową, a żyjącym umocnienie w chrześcijańskiej nadziei.

Pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej zaraz po ustaleniu terminu z zakładem pogrzebowym. Ze względu na jego wyjątkowy charakter, pogrzeb można zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.

Dokumenty wymagane przy załatwianiu pogrzebu:

  • Akt zgonu z USC
  • Karta zgonu
  • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych

Zachęca się, aby wszyscy członkowie rodziny zmarłego do liturgii pogrzebowej przygotowali się przystępując do spowiedzi świętej. A w czasie Eucharystii pogrzebowej przystąpili w intencji zmarłego do Komunii świętej.

Cmentarz, jako miejsce grzebania umarłych, powinien być otaczany wielkim szacunkiem przez wszystkich ludzi, nie tylko wierzących. Wierzący otaczając groby czcią i troskliwością dają w ten sposób wyraz wiary w życie wieczne oraz miłości sięgającej poza grób. Na szczególne potępienie a nawet karę zasługuje lekceważenie tego miejsca, niszczenie grobów, kradzież zniczy czy kwiatów i itp.

Pomocą duchową dla zmarłych są zamawiane Msze święte w ich intencji oraz modlitwy nazywane wypominkami. 

 

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.