Spowiedź święta

Spowiedź święta – Sakrament Pokuty i Pojednania

 

 

Sakrament Pojednania i Sakrament Namaszczenia Chorych tworzą grupę określaną sakramentami uzdrowienia. Ich celem jest uzdrowienie człowieka, który życie dziecka Bożego (otrzymane na chrzcie św.)  osłabił w sobie a być może utracił przez grzech. "Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" [KKK-1422]

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.