Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Przy Parafii Św. Jakuba

42-200 Częstochowa ul. Kilińskiego 8 tel. 343241187
Regon: 150355066 NIP: 573-23-93-071
KONTO: BOŚ Oddział w Częstochowie 82154010142001730478760001

 

Zbliża się Dzień Kobiet

 

Kilka zdjęć ze spotkania z O. Zbigniewem Bańkowskim można zobaczyć tutaj.

 

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne Akcji Katolickiej

W niedzielę, 26.11.2017r., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Akcja Katolicka uroczyście obchodziła swoje Święto Patronalne. Z tej okazji zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej zorganizował Forum na Jasnej Górze. W Forum uczestniczyła także delegacja naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Forum towarzyszyło hasło „Tutaj zawsze byliśmy wolni”, odbyły się również ciekawe wykłady, a centralnym punktem spotkania była Eucharystia oraz akt zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej Matce Bożej Częstochowskiej.

Z kolei w niedzielę, na tydzień przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, tj. 19.11.2017r. Ks. Wojciech Torchalski sprawował Eucharystię w intencji naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, homilię wygłosił Ks. Proboszcz Kazimierz Zalewski. Oprawę liturgii przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. Dokonano także zawierzenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Bogu, przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II, którego proklamowano w październiku bieżącego roku, patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Zdjęcia można zobaczyć tutaj.


Kronika wydarzeń związanych z działalnością Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie.

Rok 1937 – ks. Kanonik Wojciech Mondry, powołuje AK w Częstochowie.

Rok 1995

17.11 – Ks. Prałat Józef Franelak, wznawia działalność Akcji Katolickiej, powołując Zarząd Tymczasowy z Prezesem, Panem Marianem Migalskim na czele. W skład Zarządu weszli także: V-ce Prezes -Tadeusz Gałecki; V-ce Prezes -Jerzy Krawczyk; Sekretarz -Anna Bielecka. Zarząd działał do 25 października 1997 roku, to jest do czasu zatwierdzenia przez Episkopat Polski Statutu Powojennej Akcji Katolickiej.

Rok 1997

17.10 – Pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, Statutowego Zarządu AK. Wybrany został Zarząd I Kadencji w składzie: Prezes – Jerzy Krawczyk. Po kilku dniach Pan Jerzy Krawczyk został wybrany Prezesem Instytutu Diecezjalnego Akcji Katolickiej. W ponownych wyborach w dniu 21 listopada 1997 roku wybrany został nowy Zarząd I Kadencji. Ilość członków założycieli 72 osoby.

Zarząd I Kadencji na lata 1997 – 2000

Prezes – Jerzy Gawroński; V-ce Prezes -Anna Bielecka; V-ce Prezes -Tadeusz Gałecki; Sekretarz – Eugeniusz Chrzan; Skarbnik -Witold Jadczyk; Członek Zarządu -Bronisława Brzozowska; Członek Zarządu – Henryk Błędowski; Asystent Kościelny – Ks. Prałat Józef Franelak; Komisja Rewizyjna: Krystyna Kurzak, Zygmunt Drews, Sławomir Opic. Oficjalne powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Jakuba w Częstochowie, nastąpiło na mocy Uchwały Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Nr 2/4/98 z dnia 21.03.1998 r. Zarząd I Kadencji działał do 23 listopada 2000 roku. W okresie działalności Zarządu I Kadencji, odbyły się uroczystości:

Rok 1997

II Festyn Parafialny. Kolonie letnie – Żegiestów k/Krynicy – 40 dzieci z Ks. Zbigniewem Zalejskim.

19.10. – 60-lecie istnienia Parafii Św. Jakuba, poświęcenie Figurki Matki Boskiej Fatimskiej, poświęcenie odnowionego wnętrza kościoła, nowych ławek i dolnego kościoła.

Rok 1998

Styczeń – Akcja Katolicka pozyskała własny lokal w Domu Parafialnym, wykonano pieczęcie AK. Założone zostało własne konto PKO BP. Założona została Kronika naszej AK.

7.06.– III Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Zbigniewa Zalejskiego. Kolonie letnie w Bystrej Podhalańskiej; 42 dzieci z Ks. Zbigniewem Zalejskim.

22-24.06.– Pielgrzymka autokarowa w Bieszczady: Komańcza, Kalwaria Pacławska pod kierownictwem Księdza Proboszcza.

27.10. – Protest parafian skierowany do Klubu „Wakans” na zorganizowanie w noc poprzedzającą Wszystkich Świętych imprezy HELLOWEEN z tańcami erotycznymi.

Rok 1999

21-23.05. – Pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium w Kotlinie Kłodzkiej.

25.05. – AK naszej parafii była organizatorem Dekanalnego Dnia Formacyjnego dla Dekanatu Św. Zygmunta

– IV Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Zbigniewa Zalejskiego

– Kolonie letnie – Bystra Podhalańska 50 dzieci.

6.09.    – powołana została Rada Parafialna na czele z Zarządem POAK.

19-26.09. – Pielgrzymka parafialna do Ojca Świętego Jana Pawła II do Rzymu z Ks. Proboszczem Prałatem Józefem Franelakiem i Ks. Kanonikiem Stanisławem Mendakiewiczem. Ks. Redaktor wręczył Ojcu Świętemu nasz Biuletyn Parafialny.

27.11. – Spotkanie Formacyjne w Domu Rekolekcyjnym „Święta Puszcza”.

Zarząd II Kadencji na lata 2000 – 2003

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 23 listopada 2000 roku, na którym wybrany został Zarząd POAK w składzie: Prezes – Jerzy Gawroński; V-ce Prezes – Anna Bielecka; V-ce Prezes -Tadeusz Gałecki; Sekretarz – Antoni Zydroń; Skarbnik – Witold Jadczyk; Członek Zarządu – Grzegorz Kubik; Członek Zarządu – Liliana Klimek; Asystent Kościelny – Ks. Prałat Józef Franelak; Komisja Rewizyjna: Krystyna Kurzak, Zdzisław Plewiński, Sławomir Opic. Zarząd II Kadencji działał do 18 grudnia 2003 roku. W okresie działalności Zarządu II Kadencji odbyły się uroczystości:

Rok 2000

Rok Święty na wszystkich spotkaniach odmawiana była MODLITWA Ojca Świętego Jana Pawła II na Obchody Wielkiego Jubileuszu.

3.03. – Uroczysta Msza Święta z okazji objęcia probostwa w nowej parafii przez Ks. Henryka Duszę.

13.03. – Pismo z podpisami pod protestem do Zarządu i Rady Miasta, aby nie zwiększano ilości punktów sprzedaży alkoholu.

9.04. – Uroczyste Poświęcenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu przez Metropolitę Częstochowskiego Arcybiskupa Stanisława Nowaka

30.04. – Pielgrzymka autokarowa do Łagiewnik

20.05. – Ingres Ks. Biskupa Jana Wątroby w Archikatedrze Częstochowskiej

4.06. – V Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Pawła Marca

16-22.09.– Pielgrzymka autokarowa do Medjugorie.

25-26.11. – Forum Diecezjalne Akcji Katolickiej.

– Jubileusz 55-lecia Kapłaństwa Ks. Prałata Henryka Bąbińskiego.

Rok 2001

5.01. – Uroczyste zakończenie Roku Świętego w Archikatedrze. Przyjęcie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który nawiedzał rodziny w naszej parafii.

–  ogólnodostępna, ruchoma Szopka Bożonarodzeniowa wykonana przez Ks. Wojciecha Pelczarskiego.

24.01. – ze względu na zmianę parafii z Zarządu AK odszedł Pan Tadeusz Gałecki

25.02. – Spotkanie AK z Biskupem Janem Wątrobą, wizytującym naszą parafię.

3.06. – VI Festyn Parafialny pod przewodnictwem Ks. Pawła Marca.

23-25.11. – I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu, naszą AK reprezentowała Pani Teresa Drzymała.

Rok 2002

28.02.– Spotkanie założycielskie Ruchu Odnowy Parafii.

12.05. – VII Festyn Parafialny, pod kierownictwem Ks. Pawła Marca.

29.06.– Uroczysta Msza Święta okazji objęcia probostwa przez Ks. Pawła Marca w innej parafii.

– Kolonie letnie w Bystrej Podhalańskiej pod kierownictwem Ks. Wojciecha Pelczarskiego.

8.06.– Pielgrzymka do Trzebini.

– Pielgrzymka autokarowa do Sanktuariów Maryjnych w Czechach i Słowacji z Księdzem Proboszczem

23 -24.11. – II Forum AK

Zarząd III Kadencji na lata 2003 – 2006

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Zarządu POAK odbyło się 18 grudnia 2003 roku, na którym wybrany został Zarząd POAK w składzie: Prezes -Jerzy Gawroński; V-ce Prezes -Andrzej Skuza; V-ce Prezes -Zbigniew Kudrzyn; Sekretarz -Anna Bielecka; Skarbnik -Witold Jadczyk; Członek Zarządu -Gałecki Tadeusz; Członek Zarządu -Strączyńska Jadwiga; Asystent Kościelny – Ks. prałat Józef Franelak; Komisja Rewizyjna: Krystyna Kurzak, Kuźnik Grażyna, Zając Barbara. Zarząd III kadencji działał do 27.11.2006. W okresie działalności Zarządu III Kadencji odbyły się uroczystości:

Rok 2003

18.05.– Pielgrzymka autokarowa na trasie: Łagiewniki – Ludźmierz – Krzeptówki z Ks. Wojciechem Pelczarskim.

15.06. – VIII Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Wojciecha Pelczarskiego.

30.06 – 5.07.2003 – Pielgrzymka autokarowa na Litwę z Ks. Proboszczem

4.10. – Pielgrzymka autokarowa: Tyniec – Czerna – Łagiewniki

29.11. – Zakończenie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archikatedrze i rozpoczęcie Peregrynacji w rodzinach

Rok 2004

22.05. – Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

28-29.05.– Spotkanie modlitewne w Trzebnicy

27.06. – IX Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Wojciecha Pelczarskiego

Rok 2005

– Jubileusz 10-lecia Akcji Katolickiej

21.02. – Założone nowe konto w BOŚ

– Rozpoczęcie działalności Punktu Wydawania Żywności PEAD przy naszej parafii, opieką objęto 162 rodziny, tj.425 osób

2.04. – Odejście do Pana Ojca Świętego Jana Pawła II, godz.21.27

5.04.– Procesja żałobna z Archikatedry na Jasną Górę

6.04. – Msza Święta żałobna w naszej Parafii

19.04.– Rozpoczęcie Pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI

30.04 – 9.05.– Wizytacja Kanoniczna Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka

– X Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Jacka Gancarka

– Kolnie letnie z Księdzem Jackiem przy współudziale AK

19.11.– Forum Akcji Katolickiej

21.11. – uroczyste poświęcenie Sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej naszej Parafii, którego dokonał w Archikatedrze Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak. Chrzest Sztandaru i Uroczyste Poświęcenie Gwoździ odbyło się podczas Odpustu Parafialnego, 34 osoby chrzestne.

Zarząd IV Kadencji na lata 2006 – 2009

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze POAK IV Kadencji odbyło się 27 listopada 2006 roku, na którym wybrano Zarząd POAK w składzie: Prezes – Jerzy Gawroński; V-ce Prezes – Artur Siwek; V-ce Prezes – Zbigniew Kudrzyn; Sekretarz – Anna Bielecka; Skarbnik – Witold Jadczyk; Członek Zarządu – Barbara Kawka; Członek Zarządu – Krystyna Kurzak; Członek Zarządu – Krystyna Stolecka; Członek Zarządu – Jadwiga Strączyńska; Asystent Kościelny – Ks. Prałat Józef Franelak; Komisja Rewizyjna: Dorota Nicpoń; Wanda Śmietanka, Barbara Zając. Liczba aktywnych członków AK – 27 osób. W okresie kadencji Zarządu IV Kadencji odbyły się uroczystości:

Rok 2006

3 -5.03. – Rekolekcje Diecezjalne dla członków AK w Domu Rekolekcyjnym „Święta Puszcza”

– Kontynuacja prowadzenia Kroniki AK przez Panią Barbarę Kawkę

13.05. – Pielgrzymka Archidiecezjalna – Kalwaria Zebrzydowska z Ks. Jackiem Gancarkiem

25.06. – XI Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Jacka Gancarka

28.10. – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze DIAK do Zarządu Diecezjalnego, został wybrany Prezes Jerzy Gawroński.

Rok 2007

24.02. – Rekolekcje Diecezjalne AK u Sióstr Urszulanek w Częstochowie

19.05. – Pielgrzymka Diecezjalna AK do Lichenia z Ks. Jackiem Gancarkiem.

!7.06. – XII Festyn Parafialny pod Kierownictwem Ks. Jacka Gancarka

– Jubileusz 50-lecia  Kapłaństwa Ks. Kanonika Zenona Jakubczaka

– Jubileusz 70-lecia istnienia naszej parafii

24.11. – Forum Diecezjalne AK w Seminarium

Rok 2008

16-17.02. – Rekolekcje Diecezjalne AK u Misjonarzy Krwi Chrystusa

17.05. –  Pielgrzymka Diecezjalna z JE Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem do Sanktuarium w Mrzygłodzie i Leśniowie

15.06 –  XII Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Jacka Gancarka

21.02. –  Audycja w Radiu Fiat o działalności AK w naszej parafii

22.11. –  Forum AK. Wręczenie Księdzu Proboszczowi Prałatowi Józefowi Franelakowi – Medalu im. Biskupa Teodora Kubiny

Rok 2009

Rok modlitwy „Otoczmy Troską Życie”, Rok Kapłański

7.02. – Dni Skupienia AK w Częstochowskim Seminarium Duchownym

7.03. – Dzień Skupienia AK w Seminarium Duchownym

6.06. – Pielgrzymka z Archikatedry na Jasną Górę w 30 rocz. pobytu Ojca Świętego w Częstochowie

21.06. – XIV Festyn Parafialny pod kierownictwem Ks. Jacka Gancarka

3.09. – Pielgrzymka autokarowa Łagiewniki – Ludźmierz – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach

21.11. – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna w Archikatedrze za 25 lat Posługi Biskupiej w Częstochowie JE Arcybiskupa Stanisława Nowaka

Zarząd V Kadencji na lata 2009 – 2012

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Zarządu V Kadencji odbyło się w dniu 21 grudnia 2009 roku, na którym wybrano zarząd: Prezes -Jerzy Gawroński; V-ce Prezes – Zbigniew Kudrzyn; V-ce Prezes – Artur Siwek; Sekretarz -Anna Bielecka; Skarbnik – Witold Jadczyk; Członek Zarządu – Krystyna Kurzak; Członek Zarządu – Krystyna Stolecka; Członek Zarządu – Urszula Sprącel-Kudrzyn; Asystent Kościelny -Ks. Prałat Józef Franelak; Komisja Rewizyjna: Dorota Nicpoń, Barbara Zając, Wanda  Śmietanka. Liczba członków obecnych na zebraniu 17 osób. W okresie działalności Zarządu V Kadencji odbyły się uroczystości:

Rok 2010

4.01.  – Parafia Św. Maksymiliana Kolbego – Prelekcja Księdza dr. Tomasza Knopa  Rok Świętego Jakuba Apostoła

9.01. – Spotkanie Opłatkowe AK z JE Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem

13.01. – Oprawa liturgiczna przez naszą AK Mszy Świętej „O Świętość Miasta i Regionu” odprawianej 13 dnia miesiąca o godz.18:00

15.01. – Złożenie do Rady Miasta i do p.o. Prezydenta Częstochowy Piotra Kurpiosa protestu naszych parafian o nie zwiększanie ilości punktów sprzedaży alkoholu

17.01. – Uroczysty Opłatek Ks. Proboszcza i Księży spełniających posługę kapłańską w naszej parafii z AK, Różańcem, Bractwem Eucharystycznym, Zespołem Synodalnym i osobami samotnymi.

25.01. – Uroczysta Msza Święta w naszym kościele, sprawowana przez JE Arcybiskupa Stanisława Nowaka, inaugurująca Rok Św. Jakuba

*Podjęta została decyzja o przystąpieniu naszej AK do Programu wydawania żywności w ramach Programu PEAD 2010

*Jubileusz 15-lecja Akcji Katolickiej, POAK naszej parafii był jednym z pierwszych oddziałów założonych w naszej Archidiecezji, z tej okazji ukazał się artykuł w Biuletynie Parafialnym Nr 3-4 marzec- kwiecień 2010.

6.02.2010 – Zebranie Zarządów POAK całej Archidiecezji w Instytucje Teologicznym, w programie zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego w Częstochowie.

4.02 – spotkanie Ks. Proboszcza i Prezesa AK u Prezydenta Miasta w sprawie budowy, Pomnika Św. Jakuba

15.02 – odbyła się Prelekcja Ks. Prałata Mariana Szczerby na temat „ROK JUBILEUSZOWY ŚWIĘTEGO JAKUBA

27.02 – lutego Dni Skupienia dla całej AK

28.02 – w ogłoszeniach parafialnych, czytany był list, jako protest projektu modernizacji Placu Biegańskiego „dwa rynki” po głosowaniu w Internecie, pozostał pierwotny projekt opracowany przez Prezydenta Wronę.

8.03 – Zebranie Formacyjne AK – Prelekcja Pani Nicpoń Doroty „Jubileusz Św. Jakuba

19.03 – Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii

10.04 – (sobota) godz.8.41 KATASTROFA LOTNICZA – Zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński, Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska i 94 Najważniejsze osoby w Polsce, w godzinach wieczornych odbyły się modlitwy za Dusz Św. Pamięci Zmarłych.

25.04 – Odbyła się w naszej parafii, Wizyta Kanoniczna Ks. Biskupa Jana Wątroby

3.05 – na Jasnej Górze odbyły się Uroczystości 15-lecia Akcji Katolickiej

30.05 – Msza Święta Prymicyjna Ks. Kamila Zadrożnego, który odbywał praktykę Diakonatu w naszej parafii.

3.05 – Boże Ciało – obecność Bractwa Eucharystycznego przy naszym ołtarzu.

12.06 – pielgrzymka do Krakowa z Ks. Jackiem

27.06 – Festyn parafialny – duże zainteresowanie parafian i gości, dochód z loterii fantowej, przeznaczony został na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

26.06 – Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę – obecny Poczet sztandarowy naszej AK

25.06 – Uroczystości Odpustowe Św. Jakuba

Październik – rozpoczęcie cyklu formacyjnego 2010/2011

20.10 – Prelekcja Pani Barbary Kawka – wspomnienia z pobytu w Ziemi Świętej

9.10 – pielgrzymka autokarowa do Kalkowa z Ks. Jackiem

21.11 – Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – Katedra wystawiony Poczet Sztandarowy AK naszej parafii

25.11 – zakończenie Roku Jubileuszowego w naszej parafii

8.12– uroczystości Św. Mikołaja, uczestniczyło 150 dzieci z naszej parafii i okolicznych ulic. Każde dziecko otrzymało od Św. Mikołaja paczkę ze słodyczami. W części artystycznej wystąpiły dzieci z naszej parafii pod kierownictwem Ks. Jacka

 Rok 2011

6.01 – Święto Trzech Króli na uroczystej liturgii w Archikatedrze, nasza parafia reprezentowana była przez Poczet Sztandarowy AK

16.01 – odbyło się Spotkanie Opłatkowe AK i Wszystkich Stowarzyszeń i Ruchów Katolickich działających w naszej parafii

29.01 – Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Unii Laikatu Katolickiego – przyznany został Medal 20-lecia ULK dla Prezesa naszej AK Jerzego Gawrońskiego, jednego z członków założycieli ULK

7.02 – na Zebraniu Zarząd POAK podjęta została uchwała o nieprzystąpieniu naszej parafii, do programu wydawania żywności PEAD 2011, podyktowana została modernizacją Placu Biegańskiego i utrudnieniami w transporcie

20.02 – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna za posługę kapłańską w naszej parafii Ks. Jacka Gancarka, którego Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak mianował proboszczem w Sanktuarium NMP Różańcowej w Myszkowie – Mrzygłodzie. Instalacja Ks. Proboszcza w Mrzygłodzie odbyła się 13 marca, w której uczestniczyła liczna reprezentacja naszej parafii na czele z Ks. Proboszczem Prałatem Józefem Franelakiem. AK była reprezentowana przez Poczet Sztandarowy i Bractwo Eucharystyczne.

28.04 – na Zebraniu Formacyjnym AK prelekcję p.t. Jan Paweł II wśród Fizyków i Gór, wygłosił Pan Prof.dr.hab. Marian Głowacki.

1.05 – Jasna Góra Uroczystości Dziękczynne Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II

7.05 – dalszy ciąg Uroczystości Beatyfikacyjnych, między innymi publiczne czytanie Biblii Świętej z udziałem naszych członków AK.

6.06 – na Zebraniu Zarządu POAK podjęta została decyzja o nieorganizowaniu festynu parafialnego ze względu na modernizacje Placu Biegańskiego

19.06 – odbyła się Uroczysta Msza Święta Prymicyjna Ks. Łukasza Mazurka, który odbywał w naszej parafii praktyki diakonatu.

26.06 – odbyły się Msza Święta Dziękczynna za 50 Lat Posługi Kapłańskiej, Ks. Proboszcza Prałata Józefa Franelaka. Licznie zgromadzeni Kapłani z Ks. Inf. Marianem Mikołajczykiem sprawującym Eucharystie i wdzięczni parafianie, dziękowali Ks. Prałatowi za dar kapłaństwa.

30.06 – zakończenie Oktawy Bożego Ciała, podziękowanie za posługę kapłańską w naszej parafii dla Ks. Tomasza Kordeli, który został przeniesiony do nowej parafii Piotra i Pawła na Lisińcu.

1.07 – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna z okazji Imienin Ks. Kanonika Zenona, Ks. Zenon otrzymał życzenia i podziękowania za ofiarną posługę kapłańską w naszej parafii

1.07 – odczytany został w naszej parafii Dekret Metropolity Częstochowskiego JE Abp Stanisława Nowaka, o mianowaniu nowego Proboszcza w parafii Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie, którym został Ks. Kanonik Stanisław Mendakiewicz. Mianowani zostali także nowi Księża Wikariusze: Ks. Mirosław Chrzęstek, Ks. Tomasz Krupa i Ks. Michał Wieczorek.

24.07 – szczególny dzień w naszej parafii, Instalacja 5 tego Proboszcza w dziejach parafii Ks. Kanonika Stanisława Mendakiewicza. Wśród licznie zgromadzonych Kapłanów wiernych Dekret Metropolity Częstochowskiego o mianowaniu nowego Ks. Proboszcza odczytał Kanclerz Kurii Metropolitarnej Ksiądz Krzysztof Dziub. Powitanie w imieniu parafian wygłosił Prezes AK Jerzy Gawroński. Ksiądz Proboszcz przyjął Moc Życzeń i Serdeczności oraz Życzenia Bożego Błogosławieństwa.

25.07 – Uroczystości Odpustowe Patrona parafii Św. Jakuba, uroczystości przewodniczył JE Abp Stanisław Nowak.

4.08 – Msza Święta Dziękczynna Siostry Vianney. Bardzo podniosła i serdeczna uroczystość świadcząca o wielkiej wdzięczności parafian dla Siostry Zakrystianki.

22.09 – Msza Święta Dziękczynna z okazji Imienin Ks. Tomasz Krupy

29.09 – Msza Święta Dziękczynna z okazji Imienin Ks. Michała Wieczorka

Księża Tomasz i Michał z racji swoich pierwszych imienin w naszej parafii spotkali się z wielką serdecznością parafian i zapewnieniami o modlitwie i współpracy.

15-21.10 – odbyły się w naszej parafii Misje Ewangelizacyjne i Peregrynacja Krzyża Świętego, prowadzili Ojcowie Redemptoryści, Peregrynacji Krzyża Świętego, przewodniczył Ks. Biskup Antoni Długosz. Słowo powitania Krzyża Świętego, wygłosił Ks. Proboszcz Kanonik Stanisław Mendakiewicz , w imieniu parafian, modlił się Prezes AK Jerzy Gawroński.

3.12 – wizyta Świętego Mikołaja w parafii Św. Jakuba, tradycji stało się zadość i tak jak w latach poprzednich 140 dzieci cieszyło się z obecności Św. Mikołaja w naszej parafii. Tym razem oprócz AK wielkim pomocnikiem Mikołaja, był Ks. Tomasz Krupa i Siostra Jolanta. Szczęśliwe i rozradowane dzieci nie tylko z naszej parafii otrzymały słodycze.

Rok 2012

* Z okazji Świąt Bożego Narodzenia napłynęły do naszej Akcji Katolickiej, Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia od Zarządu Diecezjalnego AK i od Unii Laikatu Katolickiego

*Otrzymaliśmy zaproszenie na Uroczystości Opłatkowe całej Akcji Katolickiej, uroczystość ta odbyła się 14 stycznia br. i zbiegła się z pożegnaniem Ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego oraz podziękowanie za powołanie przed 17 laty Akcji Katolickiej.  W uroczystościach uczestniczyła liczna grupa naszych członków.

15.01 – odbyło się Spotkanie Opłatkowe w naszej parafii dla wszystkich stowarzyszeń i ruchów katolickich, organizatorem spotkania był Żywy Różaniec i Akcja Katolicka.

16.01 – złożone zostało sprawozdanie roczne z działalności POAK za rok 2011

24.01 – dokonana została wpłata członkowska do Zarządu Diecezjalnego za II półrocze 2011 rok w wysokości 240 zł

02.02 – w Święto Matki Boskiej Gromnicznej w Archikatedrze odbył się Ingres nowego Biskupa Metropolity Częstochowskiego Abp Wacława Depo, nasza parafię, reprezentowało, Duchowieństwo, Bractwo Eucharystyczne i Wierni

23.02 – staraniem Ks. Proboszcza, zaistniała strona internetowa naszej parafii, jest także okno AK, w którym między innymi zamieszczona zostanie Kronika AK

25.02 – w Instytucje Teologicznym, odbyły się Dni Skupienia całej AK

26.02 – lutego odbyła się Uroczysta Msza Święta Dziękczynna z okazji Imienin Ks. Mirosława Chrzęstka.

23.03 – marca Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii

25 -28.03 – marca Rekolekcje Wielkopostne

14.04 – odbyło się Zebranie Diecezjalnego Zarządu AK, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności AK w roku 2011.

21.05 – nasza parafia obchodziła uroczyści  40 lecje Kapłaństwa naszego Proboszcza Ks. Kanonika Stanisława  Mendakiewicza

28.05 – maja na zebraniu Formacyjnym naszego POAK, rozpoczęliśmy przygotowania do rozważań Roku Wiary, prelekcje na ten temat wygłosiła Pani Barbara Kawka.

07.06 – w Centralnych Uroczystościach Bożego Ciała nasz parafia po raz pierwszy zorganizowała Ołtarz przed naszą Świątynią, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem wiernych i Duchowieństwa. W paradzie uczestniczył Poczet Sztandarowy Akcja Katolicka

16.06 – odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

5 lipca – uczestniczyliśmy we Mszy Świętej Żałobnej za ŚP. zmarłego członka AK Barbary Nelle

25 lipca – święto naszej parafii – Odpust Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie

16.09 – Akcja Katolicka całej Archidiecezji, uczestniczyła w modlitwach Drogi Krzyżowej na Jasną Górę.

06.10 – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze DIAK, na którym wybrano nowy Zarząd DIAK, którego Prezesem, został wybrany dr. Artur Dąbrowski z parafii Ciała i Krwi Chrystusa w Kłobucku. W skład Zarządu został wybrany V-ce Prezes naszego POAK  Pan Zbigniew Kudrzyn.

06.10 – uczestniczyliśmy wraz Ks. Tomaszem Krupą w Pielgrzymce Kół Różańcowych do Sanktuarium w Mrzygłodzie.

13.11 – nasza AK uczestniczyła w Kościele NMP we Mszy Świętej i Modlitwie Różańcowej, o świętość naszego miasta i regionu.

18.11 – zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego dr Wacława Depo, odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Do PRD zostali wybrani przez parafian, nasi członkowie: Jadczyk Witold, Dorota Nicpoń, Barbara Kawka. Zgodnie ze statutem z urzędu do PRD, weszli także, Prezes AK Jerzy Gawroński, oraz nasi członkowie Marianna Dyja, Wanda Śmietanka reprezentujące inne stowarzyszenia działające w naszej parafii Pani Barbara Kawka została wybrana na Sekretarz Rady.

24.11 – w Wyższym Instytucje Teologicznym, odbyło się Forum Akcji Katolickiej z udziałem JE Metropolity Wacława Depo. Członek naszej AK, Pani Urszula Kudrzyn, jako Kierownik CIS , odebrała wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej.

25.11 – Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Akcji Katolickiej, w Archikatedrze w Uroczystej Mszy Świętej Celebrowanej przez Metropolitę Częstochowskiego dr Wacława Depo , nasza AK wystąpiła wraz z Pocztem Sztandarowym.

25.11 – odbyła się w naszej parafii, zbiórka do puszek na paczki dla dzieci z okazji uroczystości Świętego Mikołaja.

26.11 – odbyło się zebranie Formacyjne, na którym, nasz członek AK, Pani dr Halina Skuza, wygłosiła prelekcję na temat trwającego Roku Wiary. Decyzją Zarządu zgodnie ze statutem AK, ustalony został termin zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego POAK, na dzień 17 grudnia 2012 roku.

08.12 – w kaplicy naszego Domu Parafialnego, odbyły się Uroczystości Świętego Mikołaja uczestniczyło 140 dzieci i młodzieży nie tylko z naszej parafii. Po części artystycznej w wykonaniu, młodzieży z Gimnazjum Nr 5, każde dziecko obdarowane zostało paczkom ze słodyczami.

17.12 – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze POAK VI Kadencji na lata 2012 – 2016, wybrany został Prezes i Zarząd POAK w składzie:

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej VI Kadencji na lata 2012-2016

 

Funkcja                                Nazwisko i Imię

Prezes                                      Jerzy Gawroński

V-ce Prezes                           Urszula Kudrzyn

Sekretarz                               Anna Bielecka

Skarbnik                                Witold  Jadczyk

Członek                                   Barbara  Kawka

Członek

Asystent Kościelny             Ks. Proboszcz Kanonik Stanisław Mendakiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca   Dorota Nicpoń

Członek                 Kudrzyn Zbigniew

 

Rok 2013 –Rok Wiary

Formacja członków Akcji Katolickiej w roku 2013 podporządkowana była pogłębieniu tematu „ ROK  WIARY” tematowi temu poświęcone były prelekcje wygłaszane na naszych zebraniach formacyjnych.

Członkowie AK czynie uczestniczyli w uroczystościach religijnych organizowanych w naszej  parafii i diecezji.

Na zakończenie Roku 2013 w grudniowym Biuletynie Parafialnym za zgodą Księdza Proboszcza Kanonika Stanisława Mendakiewicza ,zamieszczony został wywiad Prezesa AK Jerzego Gawrońskiego, który przeprowadził Ks. Wojciech Trochalski. Prezes przedstawił wspomnienia i aktualne  działania AK w naszej parafii,

/w załączeniu – artykuł/
„Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”
Rozmowa z Prezesem Parafialnego oddziały Akcji Katolickiej przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Częstochowie panem Jerzym Gawrońskim

Jest Pan długoletnim Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, proszę o przypomnienie początków jej działalności. Może na początek krótkie przypomnienie historii powołania Akcji Katolickiej. Została powołana przez papieża Pius XI w 1928 roku, a w Polsce początek działalności to rok 1930. Przed wybuchem II Wojny Światowej Akcja Katolicka była bardzo aktywna i liczyła 75 tysięcy członków, niestety wojna przerwała jej istnienie. Po wojnie władze komunistyczne zakazały działalności Akcji Katolickiej jak i innych Ruchów i Stowarzyszeń Świeckich. Dopiero papież Jan Paweł II w roku 1993 na spotkaniu w Rzymie z polskimi Biskupami zaproponował reaktywowanie Akcji Katolickiej, co nastąpiło podczas spotkania Biskupów na Jasnej Górze w dniu 3 maja 1995 roku. Tego samego dnia Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak, powołał Akcje Katolicką w naszej Archidiecezji.

Jakie były początki działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii?

Akcje Katolicką w naszej parafii powołał ksiądz proboszcz, Prałat Józef Franelak 17 listopada 1995 roku, czyli w kilka miesięcy po jej reaktywowaniu. Powołany został Zarząd Tymczasowy (nie było jeszcze statutu). Pierwszym Prezesem Parafialnego Oddziału AK został wybrany Pan Marian Migalski, który piastował tę funkcję do 1997 roku. Pierwsze Statutowe Walne Zebranie Wyborcze Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie odbyło się 17 października 1997 roku. Wybrany Został Zarząd I Kadencji na czele z prezesem, panem Jerzym Krawczykiem. Kilka dni później, pan Jerzy Krawczyk został wybrany na pierwszego Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Częstochowie. Zaistniała, więc konieczność przeprowadzenia nowych Wyborów Prezesa w naszej parafii. Został wybrany Jerzy Gawroński, czyli moja osoba i tę zaszczytną funkcje sprawuje do dnia dzisiejszego, czyli już 16 rok.

Jakie było pierwsze spotkanie Pana Prezesa z Akcją Katolicką?

Usłyszałem zaproszenie księdza Proboszcza do wstępowania do Akcji Katolickiej, podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych. Skorzystałem z tego zaproszenia i po rozmowie z panem prezesem Migalskim stałem się kandydatem a potem członkiem Akcji Katolickiej. Słowo „akcja” było dla mnie zawsze bardzo bliskie, udzielałem się społecznie w pracach związkowych, turystycznych i sportowych, aż przyszła kolej na działania przynoszące dobro duchowe.

Jak najkrócej można określić cele i zadania Akcji Katolickiej?

Akcja Katolicka jest to Stowarzyszenie katolików świeckich ściśle współpracujących hierarchia kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Jest organizacją kościelną, jest urzędem w Kościele. Prezes Akcji Katolickiej jest zatwierdzany na swój urząd przez Arcybiskupa Diecezjalnego. Akcja Katolicka ma prawo zajmowania stanowiska w sprawach publicznych Kościoła a zwłaszcza w reagowaniu na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, wszelkie działania wykonuje w łączności z Asystentem Kościelnym, którym zazwyczaj jest ksiądz proboszcz. Akcja Katolicka w naszej parafii od początku swojego istnienia była jednym z największych Oddziałów w Diecezji. W początkowym okresie istnienia liczyła ponad 50 członków. Posiadamy własny ufundowany przez parafian sztandar, dysponujemy własnym kontem bankowym, prowadzimy kronikę wydarzeń w formie pisemnej i zdjęciowej. Do stałych form naszej działalności należą: współudział w corocznych uroczystościach opłatkowych i Świętego Mikołaja dla dzieci i młodzieży nie tylko z naszej parafii. Nasi członkowie czynnie uczestniczą w oprawie liturgicznej Świąt Kościelnych, uczestniczymy we wszelkiego rodzaju zbiórkach i kwestach organizowanych w parafii. W poprzednich latach byliśmy także współorganizatorami festynów parafialnych, letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wydawania żywności, tak zwanej unijnej, dla najbardziej potrzebujących rodzin. Niestety te ostatnie formy naszej działalności zostały zaprzestane z różnych powodów, między innymi przyczyn wprowadzenia bardzo rygorystycznych przepisów. Także przyczyną ograniczenia naszej działalności jest zmniejszająca się ilość członków naszej Akcji Katolickiej. Obecnie Akcja Katolicka w naszej parafii bardziej kładzie akcent na formację duchową członków. Służą temu między innymi comiesięczne spotkania formacyjne, na których, w obecności Księdza Proboszcza, głoszone są prelekcje i omawiane są bieżące istotne sprawy z życia kościoła i parafii

Jakie są plany i zamierzenia Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej? 

Obecnie działający Zarząd VI Kadencji wybrany został w grudniu 2012 roku, na czteroletnią kadencje, więc przed nami jest wiele zadań do zrealizowania. Podstawowym jest stałe wzbogacanie formacji duchowej naszych członków. Musimy zawsze, że głównym celem naszej posługi apostolskiej, jest Jezus Chrystus – Jedyny Odkupiciel Człowieka. 
Możliwość wzbogacenia naszej łączności z Papieżem, Biskupem, Kapłanami oraz podkreślenie naszej przynależności do Świętego Kościoła Katolickiego dało nam Forum Członków Akcji Katolickiej, które odbyło się 23 listopada w Częstochowie. W listopadzie bowiem, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Akcja Katolicka na całym świecie, obchodzi swoje Patronalne Święto. W tym roku był to 24 listopada. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w uroczystościach w Archikatedrze z naszym Pocztem Sztandarowym.
Zbliża się miesiąc grudzień, a więc wspomnienie św. Mikołaja. Tradycyjnie, jak co roku Akcja Katolicka, wspólnie z księdzem Proboszczem i księżmi Wikariuszami a przede wszystkim z księdzem Tomaszem, organizuje spotkanie na plebanii z dziećmi z rodzin niezamożnych, będzie część artystyczna i słodycze. Są to tylko niektóre przykłady działalności Akcji Katolickiej, było by ich o wiele więcej, „gdyby było robotników wielu”. Życzeniem Zarządu Akcji Katolickiej i moim jest zwiększenie liczebności członków Stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, zebrania nasze odbywają się jeden raz w miesiącu a ich termin podawany jest w ogłoszeniach parafialnych. Dziękuję za przedstawienie Czytelnikom Biuletynu Parafialnego, informacji o naszym Stowarzyszeniu. Opracował: Jerzy Gawroński, prezes Akcji Katolickiej.

—————————————————————————

Kronika POAK cd.

Rok 2013
30 kwietnia podczas Zebrania wręczona Została Nominacja Prezesa POAK  Zarządu VI Kadencji Panu
Jerzemu Gawrońskiemu, zatwierdzona przez Metropolitę Częstochowskiego Abp Wacława Depo.
L.dz.45/DA/2013 z dnia 22 stycznia 2013 Roku.

W dniu 28 października uczestniczyliśmy we Mszy Świętej Pogrzebowej jednego z członków założycieli AK w naszej parafii, V-ce Prezesa Zarządu, Pana Tadeusza Gałeckiego.

Rok 2014

1 lipca  2014 roku Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo, w serdecznych słowach, podziękował Ks. Prałatowi Jarosławowi Sroce za długoletnie. gorliwe pełnienie funkcji Asystenta Kościelnego DIAK, i mianował nowego Asystent Kościelnego, został nim Ks. Marian Szymonik, którego wdniu18 października zastąpił Ks. Jacek Michalewski.

Rok 2015

W maju 2015 roku, rezygnacje z członkostwa w AK złożyli Państwo Urszula i Zbigniew Kudrzynowie. Nastąpiła konieczność uzupełnienia Zarządu naszego POAK. Nowym V-ce Prezesem na zebraniu w dnu 2 czerwca, została wybrana Pani Monika Dróżdż-Karoń.

5 listopada 2015 roku zmarł Ks. Prałat Józef Franelak.
Parafianie, AK z Pocztami Sztandarowymi Zarządu Diecezjalnego i Parafialnego oraz liczne rzesze Kapłanów i wiernych, pożegnali swojego Kapłana na uroczystej Mszy Świętej Pogrzebowej w dniu 7 listopada w naszej parafii oraz w rodzinnej parafii KS. Proboszcza w Lipniku

ROK 2016

1 września 2016 roku, Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo mianował, nowym VI Proboszczem Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie Ks. Kanonika Kazimierza Zalewskiego, który stał się także Asystentem Kościelnym naszego POAK. 
25 października, odbyła się Uroczystość Instalacji Nowego KS. Proboszcza w naszej parafii.
Akcja Katolicka powitała Ks. Proboszcza wystawiając Poczet Sztandarowy a Prezes Jerzy Gawroński, powitał Ks. Proboszcza w imieniu Wszystkich Parafian Stowarzyszeń i Ruchów Kościelnych modlących się w naszej parafii. Nowemu Księdzu Proboszczowi Kanonikowi Kazimierzowi Zalewskiemu, Życzymy Błogosławieństwa Bożego, Darów Ducha Świętego, Zdrowia i Wszelkich Łask Bożych oraz wytrwałości w realizacji tak ambitnych planów na terenie naszej parafii.

Ks. Kanonikowi Stanisławowi Mendakiewiczowi dotychczasowemu Proboszczowi Asystentowi Kościelnemu naszego POAK, serdecznie dziękujemy za ofiarną długoletnią posługę kapłańską i 5 letnią posługę Proboszcza. Życzymy długich owocnych lat życia oraz zdrowia. Dziękujemy Bogu za 45 lat Chrystusowego Kapłaństwa

22 października, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze DIAK, Prezesem został wybrany ponownie Pan Artur Dębski. Członkiem Zarządu wybrana została nasza V-ce Prezes Pani Monika Karoń-Dróżdż

4-tego gudnia w naszej parafii obchodziliśmy Uroczystości Świętego Mikołaja ,  Święty Mikołaj obdarował  paczkami ze słodyczami 100  rozradowanych dzieci .

Odbyło się także Spotkanie Opłatkowe dla parafian, zorganizowane przez Żywy Różaniec i Akcję Katolicką.

W lutym 2017 roku kończy się kadencja VI Zarządu POAK naszej parafii.

Ustępujący Prezes Jerzy Gawroński dziękuje za doznawaną życzliwość i wsparcie przez 20 lat prezesowania oraz, życzy nowo wybranemu Zarządowi wiele radości i zadowolenia z pełnienia służebnej posługi w naszej parafii.
/opr. J. Gawroński/.

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.